קבוצת צ'רטר לאקולוגיית חיות בר

חום עיסוקו המרכזי של קבוצת צ'רטר לאקולוגיית חיות בר הינו אוכלוסיות בר ודינמיקה חברתית. עיקר ענייננו הינו כיצד גורמים ביוטיים ואביוטיים שונים, משפיעים על הצלחת הרבייה בציפורים. מזה כ- 10 שנים אנו חוקרים אינטראקציות תחרותיות (הן של מינים מקומיים והן של מינים פולשים), התנהגות רבייה בציפורים ואבולוציה של מאפייני צבע (פיגמנטים) בתנשמות. לצורך כך, מחקרנו מתמקד באוכלוסיות של יונקים קטנים (בעיקר נברני שדות ועכברי הבית), דורסי יום (בזים מצויים), דורסי לילה (תנשמות וינשופי עצים), ציפורי שיר (ירגזים ודרורי הבית) ומינים פולשים (דררות מצויות ומיינות מצויות). אנו מתעניינים בעיקר ביחסי טורף-נטרף, מהפן האקדמי ומהפן היישומי (שימוש בחיות הבר כ"נותני שרות" אקולוגיים), ובייחוד בשאלה האם טורפים יכולים לצמצם ולווסת מיני טפילים (מכרסמים וחרקים). נוסף על כך, אנו משקיעים בחשיפת הציבור למדע ופעילים כחלק ממערך חינוך (מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה) - הנגשת המדע האקדמי לחטיבות הבניים ולתיכונים

לחץ כאן: המדריך לבנייה והצבת של תיבות קינון לתנשמות