פרויקטים בעברית


קבוצת צ'רטר לאקולוגיית חיות בר

על הקבוצה שלנו

Learn More

​תיבות קינון לירגזים וחינוך

ירגזי מצוי הוא ציפור שיר קטנה שנפוצה בכל אירופה וגם בישראל

Learn More

צניפות וחינוך

בשל הדמיון בין מערכות השלד בחולייתנים, לימוד דרך ניתוח צניפות מיושם באופן קבוע כחלק מלימודי הביולוגיה והינו דרך חווייתית ללמידה משמעותית.

Learn More

מתקני האכלה לציפורים

מידע על מתקני האכלה לציפורים

Learn More